Subsidies via KMO-portefeuille.

Ondernemen omvat veel meer dan alleen boekhouding en fiscaliteit. Van bij de start heeft een ondernemer nood aan specifieke begeleiding en advies. Dit blijft zo gedurende de groeifase en wordt nog intensiever wanneer bv. een familiale opvolging, een verkoop, een fusie of een liquidatie zich voordoet. Het is voor u als ondernemer absoluut noodzakelijk om in elk van deze specifieke fases te kunnen rekenen op een competente en betrouwbare adviseur.

DCPP Accountants & Belastingconsulenten beschikt tevens over een team van professionele adviseurs, elke met een persoonlijke aanpak en specialisatie. Wij stemmen onze service af op uw individuele situatie. Daardoor kunnen wij u het advies geven dat precies bij elke individuele behoeften aansluit. DCPP Accountants & Belastingconsulenten heeft een erkenning als kwaliteitsvolle dienstverlener bij de KMO-portefeuille, dit houdt in dat u, mits voldaan aan een aantal voorwaarden, voor (strategische) adviezen, zoals haalbaarheidsstudies, SWOT-analyse, overdrachten,… tot 30 % subsidies van de overheid kan verkrijgen. Hierdoor halveert de kostprijs voor u als ondernemer.

Meer informatie hierover vindt u op de site van de KMO-portefeuille.

Indien u hierover vrijblijvend een afspraak wil maken, staan wij steeds ter uwer beschikking.

Wat kan DCPP Accountants & Belastingconsulenten voor u betekenen?

Neem nu vrijblijvend contact op en ontdek de meerwaarde voor u en uw bedrijf.